Home grammar Engedélykérés: a can és a may

Engedélykérés: a can és a may

180

Engedélykérés (permission) esetén a legáltalánosabb alak a can. A can ebben az értelemben megengedő funkcióként szolgál mintegy jelezve, hogy valaki megtehet valamit, valakinek szabad megtennie egy adott dolgot:

You can park here

Van azonban a can mellett egy ritkábban használatos módbeli segédige is, mellyel szintén engedélyt fejezhetünk ki. Erre a célra a may is használható:

You may go home when you are done with your work

Tudni kell azonban, hogy ez a szerkezet meglehetősen távolságtartó és kissé lekezelő stílusú. Olyan, mintha a beszélőt nem is igazán érdekelné, hogy mi történik a beszélgető partnerével. Mintha azt mondanánk:

Haza is mehetsz ha akarsz ha befejezted a munkát

De hogy közelebb hozzuk a jelentést, fordíthatnánk így is:

Ha akarsz hazamész, ha nem akarsz nem

Ez a fordítás azonban szövegtanilag nem ugyanaz, de jelentésben közel áll az angol mondathoz. E gondolatmenetet követve:

You may park here – ha akarsz, itt parkolsz (ha nem akarsz nem)

Ha tehát hűvös hozzáállást tanúsítunk a társunkhoz, akkor használhatjuk ezt a stílust. Ezt azonban olyan szociális viszony kell hogy indokolja, amely nem feltétlenül pozitív.